Naše usluge

Spoznajte naše usluge i u konsultacijama sa našim timom izabraćemo najbolje za vas.

Usluge sportskog prava

• Izrada pravnih akata (Statut, Poslovnici o radu, odluke, pravilnici, rešenja, zapisnici sa sednica UO, NO, Skupštine, ... )  
• Registracija i osnivanje sportskih udruženja
• Izrada svih vrsta ugovora
• Statusne promene sportskog udruženja u APR (Statuta, sedišta, naziva, ... )
• Konsultantske usluge
• Implementacija poslovnih rešenja (Excel tabela)
• Pojedinačne usluge po zahtevu

Paket Start

 • Statut
 • Pravilnik o knjizi članova (+ model pristupnice i upitnika za članove)
 • Pravilnik o vođenju knjige odluka ( + modeli odluka)
 • Poslovnik o radu skupštine
 • Poslovnik o radu UO/IO
 • Poslovnik o radu NO
 • Disciplinski pravilnik
 • Pravilnik o sprečavanju dopinga u sportu
 • Model zapisnika sa sednice IO/NO/Skupštine
 • Model ugovora sa trenerima (Ugovor o radu, ugovor o volontiranju, ugovor o stručnom angažovanju, ... )
 • Model Knjige odluka
 • Asistencija kod prijave u nacionalne evidencije
 • Model ugovora o zakupu prostora

Paket Basic

Jedna takmičarska sezona
 • Zapisnik sa sednice kluba/udruženja
 • Odluke za skupštinu kluba/udruženja
 • Zapisnici sa 4 sednice IO/UO
 • Odluke sa IO/UO
 • Zapisnik sa sednice NO
 • Odluke sa sednice NO
 • Vođenje knjige odluka za godinu
 • Ugovori sa sportskim stručnjacima
 • Model plana Individualnog stručnog usavršavanja sportskih stručnjaka u klubu
 • Plan unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom
 • Model godišnjeg plana rada kluba

Pojedinačne usluge po zahtevu klijenta

 • Promene u APR (statut, sedište, zastupnik, ime, ostalo…)
 • Zapisnik sa sednice organa (skupština /IO/…)
 • Odluke sa sednice organa (skupština /IO/…)
 • Organizacija sednica IO/NO
 • Izrada pojedinačnih pravnih akata (statut, pravilnici…)
 • Izrada ugovora
 • Konsultantske usluge
 • Analize i izveštaji na zahtev klijenta
 • Analiza ugovora i poslovnih transakcija
 • Organizacija stručnih seminara i obuka
 • Istraživanje i analiza tržišta
 • EXCEL TABELA - Implementacija poslovnih rešenja (Vođenje sistema kluba u excel tabeli - Članovi, grupe, uplate, pripreme...)
Unesite pravo u vaš sportski klub
Proteklih par decenija sport je zauzeo veoma bitnu ekonomsku ulogu u svetu. Ishod toga bilo je razviće sportskog prava, koje u vaš klub može doneti krucijalne promene i podršku. Mi smo tu da Vam pomognemo u novom pravno podržanom poglavlju Vašeg kluba.  
Pozovite nas